Aktualności

Rozwój narzędziowy i metodyczny

Inwestując w usprawnienie posiadanych narzędzi informatycznych Spółka zaimplementowała w pierwszym kwartale br. najnowszą wersję ...[więcej]

15.05.2017

Uczestnictwo w przetargu dla TGPE

W odpowiedzi na zaproszenie do uczestnictwa w postepowaniu przetargowym na usługi doradcze dotyczące analizy najważniejszych z perspektywy ...[więcej]

26.04.2017
Efektywne procesy biznesowe

Unikalne metody i narzędzia IT, doskonalenie procesów, poprawa konkurencyjności

Analizy, prognozy i usługi dla energetyki

Doświadczony zespół, zestaw modeli obliczeniowych, znajomość rynku i jego zmian w przyszłości

Strategie i systemy zarządzania rozwojem

Innowacyjne strategie i systemy zarządzania zapewniające stabilny i długotrwały rozwój

Analizy systemowe, polityki, strategie

Analizy modelowe, projektowanie strategii, polityk i rozwiązań systemowych dla kraju, regionu

Zarządzanie programami i projektami

Systemy zarządzania projektami i programami, metody i narzędzia do zarządzania portfelem projektów

Szkolenia, warsztaty i konferencje

Profesjonalni trenerzy, rozwój kompetencji pracowników, wsparcie przy wdrożeniach