Aktualności

Third International Symposium on Energy Challenges and Mechanics - towards a big picture (07.-09.07.2015)

W ramach konferencji w Aberdeen (Szkocja)  sesja pn."Future Europe" poświęcona została kwestii interakcji polityki ...[więcej]

09.07.2015

XI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2015 „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”

Konsorcjum projektu Milesecure-2050 zorganizowało w ramach konferencji warsztat: „Social Aspects of Energy Sector Transition”. Podczas ...[więcej]

26.06.2015
Efektywne procesy biznesowe

Unikalne metody i narzędzia IT, doskonalenie procesów, poprawa konkurencyjności

Analizy, prognozy i usługi dla energetyki

Doświadczony zespół, zestaw modeli obliczeniowych, znajomość rynku i jego zmian w przyszłości

Strategie i systemy zarządzania rozwojem

Innowacyjne strategie i systemy zarządzania zapewniające stabilny i długotrwały rozwój

Analizy systemowe, polityki, strategie

Analizy modelowe, projektowanie strategii, polityk i rozwiązań systemowych dla kraju, regionu

Zarządzanie programami i projektami

Systemy zarządzania projektami i programami, metody i narzędzia do zarządzania portfelem projektów

Szkolenia, warsztaty i konferencje

Profesjonalni trenerzy, rozwój kompetencji pracowników, wsparcie przy wdrożeniach